Slik ser du om du er på kollisjonskurs

Du kan peile båter mot land for å vite om du går foran eller bak kryssende trafikk, men ikke alltid.

Publisert

I artikkelen «Feil ferske turseilere bør unngå» i sommerens utgave av SEILmagainet tipser vi om teknikken ved å peile kryssende trafikk mot land for å se om det er fartøy på kollisjonskurs. Andreas Abildgaard har reagert på denne påstanden, og har rett i at båter som beveger seg mot land, også kan være på kollisjonskurs.

En retningslinje

Regelen kan du bruke for å få en ide om kollisjonskurs eller ikke, for det er mange faktorer som kan endre seg. For at reglen skal fungere så må båtene holde konstant fart og kurs, Reglen fungerer også best om båtene krysser i tilnærmet 90 graders vinkel, og som Abildgaard viser, om den ene båten har større fart, så vil også avstanden til landet bak spille inn.

Innspill fra Andreas Abildgaard

Jeg tillater meg å kommentere dette siden temaet er viktig, og potensielt kostbart. Hvis man med kontinuerlig peiling ser at land ikke beveger seg i forhold til den andre båten må man forvente kollisjon. Men det er nok ikke alltid motsatt; altså at land som beveger seg betyr at det ikke blir kollisjon. Se vedlagte skisse som viser to eksempler på seilbåter på kryss, den ene på babord halser (rød pil) og den andre for styrbord halser (blå). Det er tegnet tre grønne landkonturer A, B og C til høyre. I øvre del av figuren har båtene samme fart, og ligger på samme linje vinkelrett på vindretningen. Hvis man peiler land fra baugen av den røde båten (i posisjon 1 og 2 for eksempel) ser man at land beveger seg bakover i forhold til den blå båten. Men kollisjon blir det!

I nedre del av figuren har den røde båten større fart enn den blå. Hvis man igjen peiler fra baugen av den røde og tenker seg at landkonturen svarer til den midterste grønne streken (kontur B), vil man i posisjon 1 og 2 kunne se samme punkt på land. Men likevel går den røde båten foran den blå. De tre forskjellige landkonturene illustrerer at landets bevegelse i forhold til møtende båt også kan være avhengig av avstanden til land.

Oppsummert: landkontur som ikke flytter seg i forhold til møtende båt betyr generelt kollisjonsfare, så noe må gjøres. Men landkontur som beveger seg i forhold til møtende båt er ingen garanti mot kollisjon!

REGATTA: Regattaseilere er flinke til å vurdere hvilke båter fra styrbord som går foran og hvilke som går bak.
REGATTA: Regattaseilere er flinke til å vurdere hvilke båter fra styrbord som går foran og hvilke som går bak.