Nødsignal fra Telefonica Blue

Et nødsignal fra Telefonica Blue skapte tilløp til panikk i race headquarters igår. Heldigvis skulle det vise seg å være falsk alarm.

Publisert

Det var redningssentralen i Madrid som igår oppfattet at en EPIRB på Telefonica Blue var aktivisert. VOR hovedkvarter i England ble tilkalt og båten forsøkt kontaktet per telefon uten resultat. Senere fikk man kontakt via e-post til båten, og situasjonen ble avklaret.

Utløst av vannmassene

Det viste seg da at EPIRBen som er en nødsender som aktiveres i en krisesituasjon var utløst ved et uhell. Enheten som er montert akter i båten utløses når den kommer under vann. altså når båten synker. Da båten var mer under enn over vann i den høye farten igår, ble EPIRBen utløst automoatisk. 

Hvorfor dette skjedde på Telefonica Blue og ikke f.eks på E3 som gikk tvers gjennom en bølge som nær fylte båten tidligere på etappen er ikke godt å forklare.

Tvunget mot vest

Skipperen på Telefonica Blue, Bouwe Bekking forklarer sitt vestlige kursvalg ved at vinden dreide mot nord øst og ga ren bidevind mot målet. Tanken på å gå over stag og dermed legge båten direkte bak konkurrentene var lite fristende. Derfor valgte man å fortsette kursen og håpe på det beste.

Ved siste posisjonsangivelse kl 1005 UTC ser det ut til at det mer eller mindre frivillige veivalget har lønt seg for Telefonica Blue ettersom båten har seilt inn syv nm på teten og holder større fart enn båtene foran.

Kompresjon i feltet

E4 leder stadig med 8 nm tilgode på E3, 16 nm på Puma, 25 nm på Telefonica Blue og 28 nm bå Green Dragon Team.

Det er disse fem som nå kjemper om etappeseieren, en kamp som nå synes temmelig åpen. Hør kommentarene fra Pumas navigatør Andrew Cape:

http://volvoocean.vo.llnwd.net/o29/u/audio/0809/Leg02/081125_andrew.cape.mp3

Usikre tider venter

Det er grunn til å vente ytterligere kompresjon i feltet ettersom vinden i syd vil holde seg lenger enn vinden i nord. Best kan det se ut i øst der Team Russia ligger best an, om enn et stykke bak de fem ledende båtene.

Vi har akkurat snakket med navigatøren Wouter Verbraak som melder om flotte forhold on 19 knop i loggen. Også han er spent på hva de neste 48 timene vil bringe, men tror på at sporet i øst vil gi vind når konkurrentene stopper opp i Doldrums. Om stillebeltet også er kortere i øst gjenstår å se, men Wouter håper på en ny sjanse til å avansere i feltet.

Vinden ventes nå å droppe nord for 9 grader syd, med den letteste vinden mellom 5 og 3 grader syd. Ved Ekvator vil vinden dreie fra øst til vest sør vest og i perioder blir det knapt vind i det hele tatt. Når feltet beveger seg nord for Ekvator må man også påregne  bygevirksomhet og først torsdag morgen kan det se ut som om vinden kommer tilbake, men da fra sydvest, noe som vil favorisere båtene bakfra.

Med andre ord; usikre tider i vente for våre venner i E3. Forhold de kjenner på kroppen fra første etappe.

Powered by Labrador CMS