Oppgitt over straffeutmålingen

Da Illbuck hadde sparklet rundt seildrevet på ulovlig vis på første etappe i 2001 fikk laget 1000 engelske pund i bot. Nå får Ericsson 3 regattaen ødelagt på grunn av en teknikalitet og uklar kommunikasjon, men mange mener straffen er mild.

Publisert

Volvo Ocean Race er i ferd med å få en alvorlig ripe i lakken allerede før innshore regattaen har startet. Mye tyder nå at juryen anført av den erfarne Bruce Willis har gitt etter for press fra skipperne på de konkurerende båtene som i forrige uke skrev under på et hemmelig dokument som ble overlevert juryen. Her skal man ha krevd streng straff for den nordiske båten for å brutt klassereglene til VO70 klassen.

Dette kommer etter at sjefsmåleren James Dodd tidlig i august hadde vært tilstede ved basen på Lanzarote der man for å kompensere for et ureglementert hulrom la inn 162 kg stålstenger i kjølen. Dodd erklærte seg på det tidspunkt tilfreds med dette arbeidet.  Til tross for at både Dodd og Race Management Group (RMG) var klare på at operasjonen ikke medførte noen forbedring i seilegenskapene har juryen nå idømt båten en straff som etter de flestes mening strider mot sunn fornuft og rettferdighet.

Juryen ga igår  Ericsson 3 tillatelse til å starte i regattaen, men RMG har nektet å utstede et Volvo Open 70 sertifikat på grunn av manglende 625 gram  i kjølfinnen. Ericsson Racing Team (ERT) har for lengst gått med på å erstatte vekten med lodd inne i båten, et mindre gunstig sted å plassere vekt enn i kjølfinnen. Totalvekten til Ericsson 3 utgjør 14,000 kilo.

Ericsson Racing Team har nå anmodet den internasjonale juryen om å gjenåpne saken. - Det er klart for oss at der er nye beviser som juryen må forholde seg til og vi tror at den konklusjonen man til nå har trukket har vært delvis basert på feil fakta, sier ERT sjefen Richard Brisius. Han saster nå på at laget skal få presentert en muntlig forklaring, og ikke basere seg alene på elektronisk kommunikasjon som tidligere.  - Vi fastholder at båten er i samsvar med reglene for Volvo Ocean Race og at vi ikke bør sraffes, sier Brisius.

Aksel Magdahl, navigatøren på Ericsson 3, forteller til Seilas at man i verste fall vil bygge en ny kjøl til båten. Den tar ca 30 dager å bygge og koster mer enn en million kroner. Det betyr at den tidligst kan leveres i Cape Town, muligens ikke før båten kommer til Kochi. For å unngå straff som er tre plasseringspoeng for skifte av ror eller kjøl, må en eventuelt ny kjøl være eksakt lik den eksisterende, bare at den er kompakt og veier 625 gram mer.

Les også:

http://www.thedailysail.com/ism/articles.nsf/News/B2DA30F489EC8E08802574D600604810?OpenDocument&Login

http://www.blur.se/2008/10/02/e3-straffas/#comments

Hør hva skipperen på Telefonica Blue mener

http://www.youtube.com/watch?v=AlLpX3hd27I&eurl=http://www.blur.se/

Powered by Labrador CMS