Redningsutstyr – for din personlige sikkerhet

Her er en oversikt over hva du trenger av ulikt personlig sikkerhetsutstyr for ulike forhold.

Publisert Sist oppdatert

Sikkerhetskravene som stilles til båt og mannskap i enhver regatta er regulert av ISAF (International Sailing Federation) Offshore Special Regulations. I tillegg har Norges Seilforbund egne, nasjonale sikkerhetsbestemmelser. Seilasens lengde, avstand til land og området man seiler i, bestemmer hvilke krav som stilles.

Man deler regattaene i 7 kategorier, hvorav kategori 0 er regattaer som går over store hav med lave temperaturer og hvor man må være i stand til å være helt selvhjulpen over lange perioder selv om en nødsituasjon skulle oppstå. I den andre enden er kategori 6 for kappseilaser på maks 30 nautiske mil i skjermete fjorder og skjærgård og som seiles i dagslys i sommerhalvåret.

De to siste kategoriene, kategori 5 og 6, er særnorske og reguleres utelukkende av NSFs sikkerhetsbestemmelser, mens 0-4 er underlagt det internasjonale ISAF-regelverket. Alle reglene er lagd for å ivareta båten og mannskapets sikkerhet og har ingen ting med reglene man seiler etter eller evnen til å komme seg fortest mulig rundt banen. Det styres av andre regelsett.

Oversiktsplan (4.12).

Det er dumt dersom kapteinen er den eneste om bord som vet hvor sikkerhets- og redningsutstyret er plassert. Det er derfor et krav i kategori 2, 3 og 4 at det skal være slått opp en plan som viser hvor utstyret er plassert. Plansjen skal tåle vann og skal plasseres der hvor den best kan sees.

Vest (5.01).

Alle om bord må ha vest. Vesten skal ha fløyte, godkjent refleks og tydelig vise bærerens eller båtens navn. Dette gjelder i alle kategorier. I kategori 2, 3 og 4 skal den ha minimum 150 N oppdrift, ha skrittstropp og være utstyrt med hvitt lys med styrke minimum 0.75 candela og kunne skinne i minimum 8 timer.

Er du «større enn gjennomsnittet» må du ha en vest med 275 N oppdrift.

Er vesten oppblåsbar, må dette være fra en gassylinder og ikke slik at du må blåse den opp selv. Det anbefales at vesten har en spruthette. Er vesten oppblåsbar, må den sjekkes regelmessig for luftlekkasjer. Det er derfor fornuftig å blåse opp vestene en gang i året med en luftpumpe (ikke blåse opp selv) og la dem ligge over natten for å se om de holder på luften.

Sele (5.02).

I kategori 2 og 3 skal alle være utstyrt med en sele og sikkerhetsline. Linen skal ikke være lengre enn 2 m. I tillegg kreves det at 30% av mannskapet skal ha en ekstra line som er kortere enn 1 m eller at hovedlinen er festet i midten og at den har en krok i hver ende du kan gjøre deg fast med. Liner kjøpt etter 2001 skal ha et overbelastningmerke sydd inn som viser om de er blitt overbelastet. Er så tilfellet må de kasseres.

Løpeliner og selefester (4.04).

Løpeliner langs dekk på begge sider er påkrevet i kategori 2 og 3. Linene skal være festet i begge ender i gjennomgående bolter eller noe annet med tilsvarende styrke. Det kan brukes enten 1x19 vaier som ikke er plastbelagt, eller webbing med minimum styrke på 2000 N.

Linene må være montert slik at du kan feste deg til dem før du går på dekk og ta deg løs etter at du har kommet deg ned fra dekk.

I de samme kategoriene er det et krav at du skal ha egne solide festepunkter (gjennomgående bolter) hvor du kan feste sikkerhetslinen din ved rormannsposisjonen, ved skjøtvinsjene, ved masten og på alle steder der et mannskap kan måtte arbeide over lengre perioder. Disse festepunktene skal være slik plassert at 2/3 av mannskapet kan være festet til enhver tid.

I Simrad OneStar skal du være festet i enten en løpeline eller et festepunkt til enhver tid.

Livbøyer (4.22).

I alle kategorier er det krav om en livbøye med et lite drivanker. Alternativt er en Life­sling uten drivanker godkjent. Dessuten må du ha et godkjent lys i tillegg.

Seiler du i kategori 2, må du dessuten ha en ekstra livbøye med fløyte, drivanker og lys som er koblet med et 3 m langt tau til en dan-bøye (minimum 1,8 m lang stang) med flagg. I denne kategorien må minst en av livbøyene være permanente, det vil si ikke oppblåsbare.

Både livbøyer og danbøyer skal i alle kategorier være utstyrt med godkjent refleks og være merket med båtens navn.

Kasteliner (4.24).

Det er krav om en kasteline på 15 til 25 m i alle kategorier unntatt 6. Den skal være lett tilgjengelig fra cockpiten, og det enkleste er å ha den i egen holder på pushpiten.

Førstehjelp (4.08).

Det er et krav i alle kategoriene at det skal finnes førstehjelpsutstyr tilpasset seilasens lengde og forholdene som kan oppstå. Det skal også finnes en tilhørende førstehjelpsbok.

Videre skal minst et medlem av mannskapet ha et senior førstehjelpssertifikat i kategori 2, mens det i kategori 3 og 4 er krav om at minst ett mannskap skal ha kjennskap til førstehjelpsprosedyrer.

De ulike sikkerhetskategorier

Selv om sikkerhetsreglene er myntet på regattaseilere, gir de også en god pekepinn om hvordan en turbåt bør utrustes med sikkerhetsutstyr. De ulike sikkerhetskategoriene beskriver forskjellige typer farvann båtene er beregnet brukt i, og ut i fra ditt valg av tur-farvann, vil du her kunne få en direkte opplisting av hva du behøver for å være godt sikkerhetsutrustet når du skal ut på tur.

Kategori 0 – Kryssing av store hav, inkludert områder med lave temperaturer.

Kategori 1 – Langdistanseseiling langt fra land hvor du må være helt selvhjulpen og ikke være avhengig av andre om en nødsituasjon skulle oppstå.

Kategori 2 – Relativt lange seilaser langs ved eller i nærheten av kysten der båtene må kunne klare seg selv.

Kategori 3 – Seilas over åpent farvann, der mesteparten er relativt beskyttet eller hvor du er langs kysten.

Kategori 4 – Korte seilaser langs kysten i relativt beskyttede farvann, vanligvis i dagslys.

Kategori 5 – Korte seilaser i skjermete fjorder og skjærgård hele døgnet.

Kategori 6 - Korte seilaser på maks 30 nm i skjermete fjorder og skjærgård som seiles i dagslys fra 1. april til 31. oktober.

.

Redningsutstyr for ulike sikkerhetskategorier

UtstyrK2K3K4K5K6TidPris
Oversiktsplanxxx2
Vestxxxxx850pr stk. 6 stk, borstett fra i shorthanded
Vestlysxxx400pr stk. 6 stk, borstett fra i shorthanded
Skrittstroppxxx150pr stk. 6 stk, borstett fra i shorthanded
Selexx489pr stk. Antar integrert i vest
Sikkerhetslinexx495pr stk sele m/3 kroker
Løpelinerxx139312 m line. Trenger 2 stk
Dekksfester for løpelinerxx39010 mm U-bolt, pr stk. Trenger 4 stk
Sikkerhetsfesterxx29010 mm U-bolt, pr stk. Antar 4 stk trengs
Livbøye/hesteskobøye m holderxxxxx0,5505
Drivanker for bøyexxxxx150
Livbøyelys m holderxxxxx0,5310
Ekstra livbøye m fløyte og holderx0,5513
Drivanker for ekstrax150
Livbøyelys m holder for ekstrax0,5310
Dan bøye m holderx0,52470
Refleks til bøyerxxxxx
Kastelinexxxx259
Holder for kasteline(x)(x)(x)(x)0,5154Ikke påkrevet, men tatt med
Førstehjelpsskrinxxxxx964
FørstehjelpsbokxxxxxAntar inkludert i førstehjelpsskrinet
Senior førstehjelpssertifikatxEn del av sikkerhetskurset

.