Regeltilnærming mellom IRC og ORC

Engelske RORC og franske UNCL som i fellesskap forvalter IRC regelen er nå i samtaler med Offshore Racing Congress (ORC) for å få til en felles verdensomfattende respittregel.

Publisert

Bildet over: Landmark 43 er en typisk IRC båt

The Royal Ocean Racing Club (RORC) og Union Nationale pour La Course au Large (UNCL), eierne av IRC regelen har en tid vært i samtaler med Offshore Racing Congress (ORC) med tanke på å samle resouttseilerne oiver hele verden i en felles måleregel. Et slikt initiativ ble lansert av ISAF etter årsøtet i 2009.

Intensjonen til RORC/UNCL og ORC er å lage et felles selskap for å forvalte en ny regel dannet med basis i IRC og  ORC som skal gi raske, morsomme å sjøverdige båter.

Bruno Finzi, komiteformann i ORC, arbeider sammen med nestformannen Wolfgang Schaefer er begge entusiastiske med tanke på et samarbeid med RORC. - Vi er glade for vennskapet med RORC og mener det nå er på høy tid at vi får en felles regel slik vi hadde det med IOR, sier Finzi.

Chris Little, RORC admiralen som arbeider sammen med formannen Andrew McIrvine er enige i at det er viktig å få målereglene under en og samme paraply. - Vi har sterk støtte fra mange nasjoner og fra mulige båteiere som ønsker å danne en ny internasjonal regattaserie med en felles måleregel, sier han.

Powered by Labrador CMS