SEILmagasinet fikk mange nye lesere i 2022

SEILmagasinet i kraftig medvind

60 000 personer leser nå regelmessig SEILmagasinet, som har hatt en kraftig leservekst det siste året.

SEILmagasinet setter nå nye leserrekorder. Ifølge ferske Fagpressetall leser nå 60 000 personer i snitt hver eneste utgave av SEILmagasinet. Dette er en vekst på hele 28 prosent fra 2021, da SEILmagasinet i snitt hadde 47 000 lesere.

– Vi har en usedvanlig dyktig og dedikert redaksjon som formidler nyttige og inspirerende artikler for seilere i flere kanaler. Når dette skrives er redaksjonen ute i regnet og blåsten og tester seilklær, sier ansvarlig redaktør Ole Henrik Nissen-Lie.

Lesertallene er modellert på Fagpressens revisorgodkjente opplagstall, og omfatter både digitale abonnement og tradisjonelle magasinabonnement. De fleste SEILmagasinet-abonnentene har nå en pakke som gir dem bladet levert hjem seks ganger i året, og samtidig får abonnentene hver dag tilgang til alle plussartiklene på nett samt hele arkivet med inspirerende og nyttige artikler fra flere tiår med magasinutgivelser.

Tillit

– Vi driver med kunnskapsbasert journalistikk. Leserne har nytte av våre praktiske råd og tips om vedlikehold og sjømannskap, og leserundersøkelser viser at de har stor tillit til våre tester av seilbåter og utstyr, sier Nissen-Lie.

Det er den digitale opplagsveksten som nå driver lesertallene oppover for SEILmagasinet, som er er den eneste gjenværende, dedikerte seilpublikasjonen i Norden. SEILmagasinet får stadig flere digitale abonnenter, og antallet nettlesere i aldersgruppen 35-44 år er mer enn doblet i fjor, viser Google Analytics-tall.

En nokså stor andel av SEILmagasinets abonnenter er foreningsmedlemmer som får magasinet gjennom foreningen. I en leserundersøkelse nylig mot foreningsmedlemmene, svarte ni av ti at de har glede av SEILmagasinet.

– Vi gleder oss over leserveksten og de oppmuntrende tilbakemeldingene. God journalistikk og aktiv produktutvikling med blant annet hyppige nyhetsbrev på mail til abonnentene, og nå også regelmessige Nett-TV-sendinger, har nok bidratt til økt interesse for SEILmagasinet. Så skal vi ikke glemme at interessen for seiling og båtliv har vært stor under pandemien, sier Nissen-Lie.