ANKRING: Flere naturhavner er utbygget med sjøledninger som verken er skiltet eller merket i kartet. Dette kan skape ankringsproblemer.

Utbygging ødelegger naturhavner

De siste årene har populære gjestehavner på Sørlandet vært proppfulle av båter. Mange seilere har fristet lykken i naturhavner, og lagt seg på svai for anker. For enkelte har dette avstedkommet ubehagelige overraskelser.

Vår medarbeider Ulf Breistrand kan i denne utgaven av SEILmagasinet dokumentere at en rekke naturhavner er blitt bygget ut med sjøledninger til stadig flere og større hytter i havgapet. I overraskende mange tilfeller er utbyggingen ikke blitt skiltet, og enkelte ganger heller ikke tegnet inn i kartet. Resultatet er at ankere har satt seg fast, og i verste fall kilt seg slik at de må oppgis.

Andre steder har hyttefolk på eget initiativ selv satt opp ankring-forbudt-skilt, selv om dette ifølge Havne- og farvannsloven skal godkjennes av Kystverket. Den frekkeste varianten er private, ulovlig oppsatte ankring forbudt-skilt der ingen hindring faktisk ligger på bunnen, oppsatt bare for å skremme båter fra å ankre for nær hytta! Lillesandposten har meldt om hytteeiere som jager båtfolk som ankrer i merkede uthavner.

Hovedproblemet er imidlertid ikke fremmelige hytteeiere, men sviktende oppfølging fra myndighetenes side, mener Breistrand. Langturseiler Espen Øverland har kartlagt en rekke naturhavner på Sørlandet som er mer eller mindre ødelagt av tilfeldig utlegging av sjøkabler. Da han sendte oversikten til Tvedestrand kommune fikk han vite at flere av utleggingene ennå ikke var angitt på sjøkartene eller skiltet.

I Arøybukta i Kragerøskjærgården er det lagt ut en høyspentkabel i det som i havnebøker er anbefalt som en godt beskyttet ankringshavn. Utleggingen er godkjent av Kystverket uten at noen derfra hadde vært på stedet og undersøkt valget av trasé gjennom naturhavnen, noe Øverland mener grenser til uforstand i tjenesten. Kystverket sier til SEILmagasinet at denne saken ble vurdert på en forsvarlig måte, men at de ser en trend med privatisering av bukter og strender fordi sakene ofte blir vurdert enkeltvis av lokale myndigheter.

På land er standard saksgang ved utbygging at alle parter blir hørt før vedtak fattes, men Øverland kjenner ikke til et eneste tilfelle der seilforeninger eller friluftsorganisasjoner er blitt hørt ved utbygging under vann.

SEILmagasinet mener at det er på tide å se nedbygging av sjøbunnen i en større sammenheng, og myndighetene må la seilerne kommer til orde i debatten om utbygging i naturhavner!

Ole Henrik Nissen-Lie