Videregående skole med seiling i Son

Vestby videregående skole har tatt initiativ overfor Soon Seilforening til å etablere en klasse spesielt tilrettelagt for seilere. Det vil være to retninger - storbåt og jolle, og skoletilbudet er tilgjengelig fra høsten 2012.

Publisert

Jolle og storbåt

Storbåt - regattagruppen i klassen vil kunne tilbys egnet regattabåt i foreningens disposisjon. I tillegg vil gruppen bemanne flere spennende båttyper med topp regattaegenskaper. Jolle - regattagruppen i klassen vil basere seg på båttypene Laser(4,7, Radial og Standard), Europa eller 29`er, hvor sistnevnte er avhengig av et mannskap på to. Detaljene rundt dette er fortsatt under planlegging. Det vil kunne vurderes brettklasser(BIC, RS-X) avhengig av søkermassen ved hvert års skolestart.

SSF har vært hjemmehavn for mange av Norges beste seilere opp igjennom årene. Både jolleseilere og storbåtseilere med rangering i internasjonal seilsport har hatt sitt grunnlag fra vannspeilet i Sonskilen.

Studiespesialiserende program

SSP er den raskeste veien til studiekompetanse. Linjen gir mulighet for fordypning innen alle realfag, samt et stort antall fag innen språk og samfunnsfag kombinert med dans og bredde idrett.

VVGS har i mange år hatt erfaring med å tilpasse god utdanning med topp- idrettssatsing. Flere av Norges beste seilere har kunnet kombinere kvalitetsutdanning med sin idrettskarriere på grunn av tilpasning som skolen har gjort for hver enkelt utøver.

Opptak og søknad:

Opptakskrav utover skolefaglige, grunnleggende kriterier vil være: Motivasjon og holdning for regattaseiling og seilsport, ønske om utvikling som seiler. For storbåt vil det kreves noe erfaring fra seilsport eller turseilaser i jolle eller storbåt. Jolleseilere bør satse i Norges Cup for den aktuelle entypeklasse. Alle søkere vil vurderes individuelt basert på søknad. Tilhørighet i Akershus Fylkeskommune ved søknadstidspunktet vil være utgangspunktet, men skolen vil være fleksibel med å finne løsninger for å kunne vurdere nærliggende søkere.

Planlagt innhold

Det planlegges å tilby 9 timer seilfaglig trening innenfor skoletiden i tillegg til kveldstreninger i seilsesongen, treningssamling i utlandet, deltakelse i både nasjonale og internasjonale regattaarrangement. Totalt vil seilaktivitetene utgjøre 14 – 16 timer i treningsdagboken pr. uke. Seilfaglig undervisning utover skolens normale idrettsfag vil bli belastet en treningsavgift basert på et selvkostprinsipp fra SSF.

Etablering og planlegging av linjen er gjort med rådgivingsbistand fra sentrale instanser hos Norges Seilforbund og Svenska Seglarförbundet, samt fra egne ressurser med nøkkelkunnskap og erfaring i SSF.

Kontaktpersoner for prosjektet er:

Rektor ved Vestby videregående skole, Per Hedum, telefon 905 37 896

Nestleder Soon Seilforening, Rune Elvrum, telefon 926 29 080