I TØNSBERG: Arrangementssjef Frank Pedersen i Tønsberg Sentrum (t.v), Cecilie Sørumshagen, daglig leder i Tønsberg Sentrum, havnefogd Per Svennar og Anders Kristensen fra KNS var fornøyde da Tønsberg ble valgt til å ta imot Færderseilaen.
I TØNSBERG: Arrangementssjef Frank Pedersen i Tønsberg Sentrum (t.v), Cecilie Sørumshagen, daglig leder i Tønsberg Sentrum, havnefogd Per Svennar og Anders Kristensen fra KNS var fornøyde da Tønsberg ble valgt til å ta imot Færderseilaen.

Horten eller Tønsberg?

Intervjuet med Per Ottar Skaaret før Færderseilasen har skapt engasjement.

Publisert Sist oppdatert

Debatten om avslutningshavn i Færderserilsene dreier seg essensielt om to forhold, hvordan det berører løpet og strategiske valg for seilasen, og om hvor egnet havnen er til å ta imot et stort antall båter. Vårt intervjuobjekt Per Ottar Skaaret uttalte seg i hovedsak om det første spørsmålet, selv om han også mer enn antydet at han foretrakk Horten for Tønsberg som avslutning. Mange støttet hans syn, men noen var også uenig med Skaaret.

Hva sier arrangøren?

To av dem som mer enn noen har jobbet med spørsmålet i en årrekke, KNS´ to siste generalsekretærer Jan-Erik Næss og Anders Kristensen, har også kommet med innlegg i debatten:

Jan-Erik Næss:

Ja, denne diskusjonen har vært en del av jobben min i 13 år som generalsekretær i KNS. Min etterfølger gikk for Tønsberg og jeg støttet dette. Vi fikk i alle evalueringer slakt på grunn av mangel på havneplasser og sikker fortøyning i Horten. Å ligge 10 båter utenpå hverandre er a) ubehagelig for de innerste båtene med mye trafikk over dekk. b) sikkerhetsrisiko for å falle i vannet under denne trafikken. c) fare for spredning av brann.Så Horten/Borre kommune lovet oss hvert år å legge ut flytebrygger og gjennom tre ordføreres forsikring skjedde det aldri. Våre lokale samarbeidspartnere på land og vi sto samlet i å bedre forholdene. Så det er helt feil som noen skriver at dette skjedde «bak ryggen» på våre venner i Horten. Kommunen stilte rett og slett ikke opp slik de gang på gang forsikret oss. Valget av Tønsberg får mine etterfølgere begrunne, men det ble etterhvert uholdbart i Horten dessverre.

Og dette sier Anders Kristensen:

Dette er jo en kompleks diskusjon med mange fasetter, og hvor det antakeligvis finnes like mange meninger som det finnes seilere. Vil imidlertid minne om tesen «allting var mye bedre i gamle dager» også gjelder her. Jeg er får så vidt enig i at turen fra Tristein og hjem har mistet litt, men igjen, det avhenger litt av vindretning også. Det har vært mange «trikkekjøringer» fra Tristein til Horten opp gjennom årene også. I år vil det eksempelvis hadde vært bildet uansett Horten eller Tønsberg. Det var jo en grunn til at målbyen ble flyttet år tilbake.

Økonomien; hvis man tenkte å flytte tilbake til Horten vil man vi formodentlig måtte øke påmeldingsavgiften med 1000 kr pr. båt, økte kostnader og færre inntekter fordi Horten ikke var interessant for sponsorene, interessant om seilene var villig til det? Et annet vesentlig element var tilbakemeldinger fra Horten fra seilene. Vi gjorde ganske mange undersøkelser fra deltakerne de siste årene i Horten, fordi deltakelsen falt ganske dramatisk de årene. Entydig tilbakemeldinger var: «Byfesten i Horten er ikke en seilerfest», «Brygge fasitlistene er for dårlige» (båtene blir ødelagt), «for mye gjørme – bruker flere dager på å vaske båten etterpå», og de siste parameter utmerke Tønsberg seg markant. Per Ottar bringer opp et viktig spørsmål: Samlingsted for seilene; det har i alle årene vært et tema også i Horten. Det siste året i Horten gjorde vi avtale med Roklubben om ikke åpne for andre enn seilene før etter 23.00, da gikk både roklubben og KNS på en smell økonomisk, fordi seilene ikke var villig til å bruke området og tilbudet i noe særlig grad. Vi har jobbet med dette i Tønsberg og i år blir det Sailors Lounge i Foynhagen, hvilket er ganske sentral plassert. Håper alle benytter seg av tilbudet, men iblant opplever jeg litt at seilene ønsker å ha muligheten, men ønsker ikke å benytte seg av det i noe særlig grad.

Så gjenstår å se om erfaringene fra årets seilas gjør det aktuelt å bytte innkomsthavn igjen.