Rødgrønt kan gi felles nasjonale fartsgrenser

Mange partier ønsker at kommunene fortsatt skal bestemme fartsgrensene, men likevel er det mulig at et rødgrønt flertall gå inn for felles fartsgrenser.

Publisert

På forsommeren kom ny forskrift om fartsgrenser på sjøen. Det er nå blant annet maksimalt fem knop 50 meter fra folk som bader eller bademerkebøyer. Det er fortsatt kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy. Et forslag om å innføre en generell fartsgrense for fritidsfartøy var på høring høsten 2020. Regjeringen mener at det er viktig at slike fartsgrenser fastsettes på bakgrunn av lokal kunnskap og ut fra lokale behov. Regjeringen besluttet derfor at det er kommunene som skal bestemme fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde.

FARTSGRENSER: Kun Ap og Mdg ønser et nasjonal fartsgrense til sjøs.
FARTSGRENSER: Kun Ap og Mdg ønser et nasjonal fartsgrense til sjøs.
SPLITTET: Flertallet vil beholde lokale fartsgrenser, men det er knapt.
SPLITTET: Flertallet vil beholde lokale fartsgrenser, men det er knapt.

Rødgrønt vil ha felles grenser

Her er det hovedvekt med borgerlige partier som mener at dagens ordning der kommunene bestemmer fartsgrensen fungerer bra. På den rødgrønne siden kan det gå mer mot felles nasjonale fartsgrenser om dette blir debatt i neste stortingsperiode. Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne ønsker felles fartsgrenser, mens Rødt svarer at de ikke har noen mening om dette.

Splittet syn

50 prosent av SEILmagasinets lesere vil ha lokale bestemmelser for fartsgrenser mens 45 prosent mener at vi må ha nasjonale fartsgrenser.