SEILERE: SEILmagasinets lesere har sprikene syn på miljøpolitikk, men er enige om at vannscootere ikke skal kunne brukes i nasjonalparker.
SEILERE: SEILmagasinets lesere har sprikene syn på miljøpolitikk, men er enige om at vannscootere ikke skal kunne brukes i nasjonalparker.

Krf står seilerne nærmest politisk

Vi sendte 15 båtpolitiske spørsmål til våre politiske partier, og stilte samme spørsmål til lesere av SEILmagasinet. Leserne er solid plassert på borgerlig side.

Publisert

Kristelig Folkeparti er den klare vinneren, mens Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne presses helt ut av politikken, når våre lesere velger ut fra de 15 båtpolitiske spørsmålene vi har presentert på SEILmagasinet.no.

Den blå fløyen får hele 69 prosent oppslutning. Kristelig Folkeparti får nær 36 prosent av stemmene, mens Høyre er nest størst med 16,4 prosent. Sosialistisk Venstreparti er den største på rød-grønn side, men Rødt er nesten like stort med 11,6 prosent og 10, 4 prosent, begge større enn FrP med bare 9,3 prosent.

PARTIENIGHET: Om SEILmagasinets lesere valgte ut fra båtpolitiske synspunkt ville dette blitt valgresultatet.
PARTIENIGHET: Om SEILmagasinets lesere valgte ut fra båtpolitiske synspunkt ville dette blitt valgresultatet.

Venstre ville nok også være fornøyd med 7,4 prosent, mens Senterpartiet ville vært skuffet over å få bare 3,7 prosent, men er bedre enn Ap med bare 3 prosent. Miljøpartiet de grønne treffer ikke med sine båtpolitiske svar, og oppnår kun 1,6 prosent.

Seil sammenlignet med motor

Samme undersøkelse ble publisert både på SEILmagasinet og på Båtmagasinet. Mens vi har flest seilere som lesere, har Båtmagasinet flere motorbåteiere som lesere.

Kristelig Folkeparti er også størst blant Båtmagasinets lesere, men 3 prosent mindre enn SEILmagasinets. Den blå siden får hele 86 prosent, 17 prosentpoeng mer enn hva de får av seilerne. De røde og de grønne partiene får en lavere oppslutning hos motorbåteierne. Også Senterpartiet treffer dårlig. Forskjellen mellom de to bladenes lesere er særlig synlig på spørsmål om beskatning av drivstoff, vannscooter og HK-avgift.

Lav klimabekymring

Undersøkelsen på SEILmagasinet lå ute på nett mens FN lanserte sin skremmende klimarapport som ga en strøm av nye medlemmer til Miljøpartiet de grønne. Partier med grønn profil, MDG, SV og Venstre, oppnår 28 prosent av stemmene blant SEILmagasinets lesere. Disse partiene får 18 prosent av motorbåteierne.

Leserne vil gjerne dra fordeler av miljøtiltak, men vil ikke bli straffet for å redusere miljøpåvirkningen. Seilerne vil at miljøvennlig fremdrift skal ha momsfritak, og da både for seil og for elektrisk framdrift. Flertallet vil at diesel skal være avgiftsfri, som i dag, og mange vil at også bensin skal være avgiftsfri. Nesten en tredel vil at vi skal ha avgift på diesel, som det er på bensin.

Dette vil flertallet

Kristelig Folkeparti svarer slik flertallet av våre lesere svarer på undersøkelsen. Vi vil beholde avgiftsfri diesel, vi vil opprette obligatorisk båtregister. KrF vil ha strengere promillegrense, og er på dette punktet uenig med leserne. Leserne og KrF er enige om at obligatorisk ansvarsforsikring er smart, vi vil beholde flytevestpåbudet og opprette praktisk båtførerprøve. KrF vil ikke gi momsfritak for elbåter, mens leserne mener at slik fritak bør også gjelde for seilbåter. Flertallet av leserne er også for å øke utbetalingen for båtvrak, mens KrF vil beholde nivået.

KrF og leserne er enige i lokal fartsgrense, beholde hastighetsbevis, imot en HK-avgift, imot å tillatte større motorer for ungdom og å innføre strengere regler for vannscootere

SVAR: Slik svarer de ulike partiene, og slik svarer flertallet av SEILmagasinets lesere.
SVAR: Slik svarer de ulike partiene, og slik svarer flertallet av SEILmagasinets lesere.

Drivstoffskatt og båtregister

I Norge selges diesel avgiftsfritt til båtfolk, noe som er unikt i Europa. Dette er en løsning som Høyre, KrF og FrP vil beholde, mens alle de andre partiene vil ha avgift på båtdiesel, FrP vil også selge båtbensin uten avgift. Her er 2/3 av leserne enig med borgerlig side. 29 prosent støtter FrPs mening.

De fleste partiene, bortsett fra FrP og Venstre ønsker å opprette et obligatorisk båtregister. Det ønsker også 76 prosent av leserne, og over 50 prosent mener at dette bør være en statlig oppgave.

Alkohol og ansvarsforsikring

MDG, SV og KrF ønsker å senke promillegrensen fra 0,8 til 0,2, de andre vil beholde den slik den er. Kun 25 prosent av leserne ønsker å stramme inn promillegrensen for fritidsbåter.

Det er ingen obligatorisk ansvarsforsikring for båt, slik det er for bil. Det betyr at om en båt påfører din båt en skade, og skyldner ikke har forsikring så er det din forsikring som må betale skaden. Rødt, Sv om KrF ønsker en slik ordning, og før støtte av 75 prosent av leserne.

Flytevest og båtførerprøve

Dagens påbud om flytevest er unikt i verden, men omtrent like mange drukner i Norge etter påbudet som før. SV støtter FrP i at vi må vurdere påbudet på nytt, mens alle andre mener det bør beholdes. Kun 21 prosent av leserne vil fjerne påbudet.

Alle født etter 1980 må ha båtførerprøve for å føre en fritidsbåt med kraftig motor, eller over åtte meter. Noen mener at det ikke holder med en teoretisk prøve, men at det også innføres en praktisk opplæring. Dette mener KrF og Høyre, mens de andre mener ordingen fungerer. Kun 31 prosent av leserne mener at ordningen vi har er bra. Flertallet vil også ha en praktisk del, men noen mener at også de eldre må ta båtførerprøve.

EKSTRA TIL INNHOLD: Det er raskt og enkelt å tømme båtens septik.
EKSTRA TIL INNHOLD: Det er raskt og enkelt å tømme båtens septik.

Elbåter og septikk

Elbiler er fritatt merverdiavgift og har bidratt til at Norge har blitt en elbilnasjon. Elbåtforeningen ønsker tilsvarende ordning for elbåter, men får ikke politisk støtte annet enn fra SV. Leserne mener at både seilbåter og elbåter bør være fritatt mva.

Sverige har innført forbud mot å slippe ut kloakk fra båter, og det ønsker også Rødt, MDG, SV, Sp og Høyre. 71 prosent av leserne mener dagens regel fungerer

Hastighetsbevis og undomsgrenser

Det blir nå innført krav om hastighetsbevis for båter raskere enn 50 knop. Dette er et bevis som Sp og FrP er i mot. 92 prosent av lesere er tilfreds med et slikt bevis.

FrP fikk fjernet hestekraftavgiften på båtmotorer. Rødt, SV og Ap ønsker å gjeninnføre en slik skatt. Det er det bare 26 prosent av leserne som støtter.

I sommer ble det lov for ungdom under 16 år å kjøre raskere enn 10 knop med motorer under 10 hk. 77 prosent av leserne mener dette er fornuftig. Ingen av partiene ønsker å fjerne grensen for 10 hk også.

DYRT: Det koster å fjerne vrak. Også transporten samt å bli kvitt søppelet blir raskt mange tusen kroner. I Leangbukta måtte Asker Marina ta regningen.
DYRT: Det koster å fjerne vrak. Også transporten samt å bli kvitt søppelet blir raskt mange tusen kroner. I Leangbukta måtte Asker Marina ta regningen.

Vrakpant og fartsgrenser

Båteiere får 1000 kroner av staten for å levere inn gamle båtvrak. Dette omtales som vrakpant, men er egentlig en gave, fordi en panteordning er penger som returneres etter en tidligere innbetaling.

Flere ønsker å utvide panteordingen med økt utbetaling. Her støtter Rødt Høyre og FrP. 72 prosent av leserne mener at utbetalingen for å levere inn båtvrak må økes.

Det er ulike fartsgrenser til sjøs i ulike kommuner. Det gjør det komplisert for båteiere. Ap og MDG mener at fartsgrensene skal gjelde hele Norge. Leserne er delt på midten og halvparten mener at dagens ordning fungerer, og 45 prosent ønsker en felles grense.

Vannscooter

Tidligere hadde vi en streng regel for vannscooter. I dag er det begrensninger for slike bare i nasjonalparker. Bare Venstre, Høyre og FrP vil beholde dagens vannscooterregel, noe 38 prosent av leserne også vil, mens 43 prosent vil ha strengere regel. Vi spurte også om vannscootere bør bli tillatt i nasjonalparker, noe 64 prosent er i mot.