Kart med sannsynlighet for å møte på spekkhoggere
Kart med sannsynlighet for å møte på spekkhoggere

Her er spekkhoggerne

Seilmagasinet har tidligere skrevet om den norske seilbåten Kristin som fikk roret ødelagt av spekkhoggere. Spekkhoggerne dukket opp utenfor Brest i et område som ble ansett å være trygt i forhold til spekkhoggerangrep

Publisert

Atlantic Orca Working Group er en gruppe forskere som jobber med bevaring og forvaltning av spekkhoggere på den iberiske halvøy. De oppdaterer et kart som beskriver soner med sannsynlighet for å møte på spekkhoggere. Kartet er ikke offisiell informasjon fra redningstjenestene eller myndigheter, men en anbefaling fra forskergruppen basert på informasjon mottatt fra båtfolk og redningstjenester.

Startet i 2020

Angrepene på seilbåter startet utenfor Spania i 2020 hvor en gruppe spekkhoggere fulgte etter seilbåter og dyttet voldsomt i ror og skrog. De bet også av ror noe som medførte at båtene ble uten styring. Flere fartøy måtte berges med store skader på ror. Det var den først tiden mindre seilfartøy som ble skadet. Etterhvert ble også fiskefartøy, RIBer og katamaraner oppsøkt av spekkhoggerne. Totalt ble det registrert 45 angrep fra juli til november 2020 mellom vannet i Gibraltarstredet og nordvestlige Spania (Galicia) inkludert kysten langs Portugals fastland. Året etter økte antall angrep og i perioden juni til midten av juli 2021 alene var det 53 rapporterte hendelser. Atferden hadde spredd seg til flere spekkhoggergrupper. Totalt endte 2021 med 185 registrerte hendelser. Spekkhoggerne angrep også større båter.

Vet ikke årsaken

Det er godt mulig at “angrep” er feil formulering for det er uklart hvorfor spekkhoggerne oppsøker båtene. En teori er at dyrene leker og er nysgjerrige. En annen teori er at det er eldre spekkhoggere som lærer opp yngre i jakten på tunfisk. Forskerne bruker derfor ikke ordlyden “angrep”, men “interaksjon”. I våres og sommer har det vært interaksjoner i stor grad vært i områdene ved Gibraltarstredet. Forskergruppen opplyser at tilstedeværelsen av spekkhoggere i stredet har avtatt de siste dagene og spekkhoggerne har beveget seg nordover langs kysten av Portugal.

Forskere samarbeider med langturseilere

Angrepet på Kristine utenfor Brest er dårlig nytt for seilere. Enkelte spekkhoggere har forlatt Portugalkysten og beveget seg nord i Biscaya-bukten. Forskergruppen samarbeider med Cruising Association (CA) om innsamling av data og retningslinjer. CA har kart som viser hvor interaksjonen mellom båter og spekkhoggere har foregått.

De norske seilerne møtte på spekkhoggere langt nord og langt fra land
De norske seilerne møtte på spekkhoggere langt nord og langt fra land

https://www.theca.org.uk/news/ca-orca-reports-published