Båtfeire inspirert av golf

Ocean Yacht Club er et nytt konsept hvor medlemskap skal finansiere driften.

Publisert

Pressemelding fra Ocean Yacht Club

Initiativtakerne med Håkan Martin Nordquist i spissen fikk ideen etter å ha seilt med de øvrige partnerne med dyre charterbåter i Karibia; ”Etter å ha irritert oss over behandlingen av båtene, manglende og ødelagt utstyr, ting som alltid må repareres underveis ble ideen til klubben initiert; vi måtte lage et konsept hvor leier har et eierskap til båten og en ansatt person som er ansvarlig for vedlikehold.”

Konseptet er nå ferdig utviklet og Ocean Yacht Club er formelt stiftet som selskap i Spania.

Klubben består av medlemmer som får tilgang til båtene gjennom et medlemskap og en årlig avgift. Innmeldingsavgiften finansierer båtene, mens årsavgiften dekker driftskostnader, herunder også profesjonell skipper. På denne måten får man tilgang til seiling i varme strøk til en langt rimeligere penge enn gjennom det tradisjonelle chartermarkedet. Klubben er åpen både for privatpersoner og bedrifter noe som sikrer bruk av båtene utenom tradisjonell feriesesong. Ocean Yacht Club starter med etablering på Gran Canaria og intensjonen er etablering også i mer eksotiske farvann som Karibien.

Båten som det satses på ble vist til medlemmer og interessenter. Importøren kunne stolt vise frem den nye Jeanneau 57, og kunne også betrygge interessenter om fabrikkens verdensomspennende nettverk for oppfølging og kompetanse innen profesjonell seilbåtaktivitet. Klubben satser på å bytte ut båtene suksessivt hvert femte år slik at medlemmer til enhver tid får disponere båter som moderne og i perfekt stand.

Inngangsbilletten er 20 000 Euro som gir rett til en ukes ferie årlig i 20 år. I tillegg er det en årlig avgift på 2150 Euro. Hvis man ikke benytter seg av sin uke kan den selges eller leies ut. Prisen for leie av tilsvarende båt med skipper er fra 7-10 000 Euro pr. uke, så investeringen kan betale seg etter få år hvis man ikke selv velger å benytte sin seiluke. Det viktigste med konseptet er at medlemmene selv kan bestemme hvilken servicegrad og hva slags opplegg man vil benytte. Skipperen skal stå til medlemmenes disposisjon, være behjelpelig med alle serviceoppdrag, og medlemmet bestemmer selv hvor aktivt de vil seile båten. Det er romslig plass til 8 personer ombord i tillegg til skipperens lugar, så dette er en ideell anledning for ledergruppen i et firma, eller en vennegjeng som går sammen om en andel. Uansett vil Ocean Yacht Club garantere medlemmer et langt rimeligere og mer strømlinjeformet opplegg enn hva som finnes på det tradisjonelle chartermarkedet i dag forteller en annen av initiativtakerne, Øivinn Brudevoll, som selv seiler i Karibia flere ganger årlig.