Direktør går av etter stort underskudd i KDY
Direktør går av etter stort underskudd i KDY

Direktør går av etter stort underskudd i KDY

Kongelig Dansk Yacht Club er hjørnestenen i dansk seilsport, men etter et uforklarlig underskudd sist år på kr 3.3 mill, har direktøren Morten Lorentzen måttet fratre stilingen.

Publisert

KDY er KNS` vennskapsforening, en i motsetning til KNSsom i år får et overskudd på 625.000 kroner, går venneforeningen i Danmark med et sviende underskudd.

Foreningen tapte i 2010 hele 3.3 mill danske kroner og styret i foreningen mener at direktøren, Morten Lorenzen ikke på en tilfredsstillende måte kan forklare underskuddet. Lorenzen har derfor fratrådt stillingen vewd utgangen av oktober i år.

Styret i KDY skriver følgende på KDY.dk:

"Der er sikkert mange medlemmer, som undrede sig over vores direktørs (Morten Lorenzen, red.) pludselige fratræden i slutningen af oktober måned.

Årsberetningen, som offentliggøres i Sejlsport i næste uge taler sit tydelige sprog: Direktionen har over en længere periode savnet overblikket over klubbens økonomi.

Dette blev klart i forbindelse med årsafslutningen per 30. september. Den afslørede mange negative overraskelser og uregelmæssigheder, hvoraf en betydelig del er mere end et år gamle, men var nye oplysninger for bestyrelsen!

Bestyrelsen har løbende været orienteret om, at vi i år måtte forvente et resultat, som var lavere end budgetteret, men dog positivt.

Blev enig om fratrædelse

Det viste sig imidlertid, at billedet var anderledes og langt værre end ventet. Bestyrelsen vurderede, at direktørens forklaringer var mangelfulde og blev enige med direktøren om dennes fratræden.

En videre granskning af forholdende, afslørede et helt uacceptabelt underskud på ca. 3,3 mio. Kr., hvoraf ca. 2,2 mio. Kr. reelt vedrører tidligere år.

Hvor er det gået galt? I KDY har vi valgt at have en professionel ledelse til at udvikle klubbens aktiviteter og dansk sejlsport.

En væsentlig del af vore aktiviteter er gode solide kerneaktiviteter som ungdomsarbejde, cruising, kapsejlads, kraftcenter aktiviteter mm.

De større kommercielle aktiviteter som Royal Sailing Academy (RSA) og de større events er en væsentlig årsag til vor organisations struktur.

Styring af økonomi gået galt

Det er desværre netop direktionens ledelse af disse områder, herunder styring af økonomien, som er gået galt og har påført klubben økonomiske tab. Det er selvfølgelig uacceptabelt.

Den økonomiske styring af hele vores virke inklusive RSA (Royal Sailing Academy) og større events skal give os kontrol og overblik.

Ikke mindst for fortsat at kunne udvikle vores klub, måske især når det økonomiske klima ændrer sig, som vi har set de seneste par år", skriver KDYs styre blandt annet på www.kdy.dk