Bruk motoren og spring

REVERS: Alt nå settes motoren i revers. Det stopper farten, og propellvandingen vrir hekken i riktig retning.
REVERS: Alt nå settes motoren i revers. Det stopper farten, og propellvandingen vrir hekken i riktig retning.

Enkelt inn og ut av havn

Å legge til kai med stil er for mange et mareritt. Her er noen tips som kan gjøre det enklere.

Publisert Sist oppdatert

Båtene og trengselen vokser. Det mest utfordrende med større båter er å manøvrere inn og ut av havner. Vind og strøm gjør at mange kvier seg for akkurat dette, og nysgjerrige tilskuere hjelper heller ikke.

Havnemanøvrering er faktisk enklere med seilbåt enn med motorbåt fordi de har større ror som gir mer presis styring. Seilbåten har også lavere fribord med mindre vindfang, og en kjøl som gir bedre retningsstabilitet.

Baugpropell er en praktisk anretning som gjør finmanøvrering enklere. Med flere folk om bord og litt planlegging går det likevel helt fint uten baugpropell også. Beskrivelsene i artikler er for båter uten baugpropell.

Stadig flere seilbåter blir levert med to ror, hvilket gjør tillegging en smule mer utfordrende. Dette fordi vannstrømmen fra propellen ikke treffer roret. Med ett ror kan propellstrømmen utnyttes for å vri båten rundt på stedet. Med to ror, og uten baugpropell, kreves det mer plass, og mer planlegging.

FORBERED: Planlegg tilleggingen og vær klar med fendre og liner i god tid.
FORBERED: Planlegg tilleggingen og vær klar med fendre og liner i god tid.

Lær båten å kjenne

Det gjelder å lære båten å kjenne, enten du har baugpropell eller ei. Langkjølte båter har en større svingradius, men blir mindre påvirket av vinden, mens moderne flatbunnete båter med smale kjøler lettere blir tatt av vinden.

Båter med foldepropell bruker mer tid på å få effekt akterover, og er heller ikke like effektiv som fast propell under pakking. Båtens propell har også en tendens til å vri båten mot styrbord eller babord, avhenging av propellens rotasjon. Denne propellvandringen (propwalk) kan utnyttes, og brukes til å vri hekken inn mot brygga.

For 100 år siden gikk båtene til kai for seil. Da motor ble mer vanlig fortsatte seilerne med å manøvere seg inn for seil, fordi det var dette de behersket. Den gangen var det godt med mannskap, som alle kjente sine oppgaver. Seilene ble brukt for å manøvere båtene rundt, og en bakket fokk kan fungere som en baugpropell.

1 KURS: Hjemmehavna til «Xoco» er grunn. Hekken ligger inn mot brygga for lettere ombordstigning. Det er også en fodel med tanke på landstrøm.
1 KURS: Hjemmehavna til «Xoco» er grunn. Hekken ligger inn mot brygga for lettere ombordstigning. Det er også en fodel med tanke på landstrøm.
2 SNIDDE: Havna er lun, med lite strøm, som gjør manøvreringen enklere. Båten på utsiden må passeres med liten margin for å ha vann under kjølen.
2 SNIDDE: Havna er lun, med lite strøm, som gjør manøvreringen enklere. Båten på utsiden må passeres med liten margin for å ha vann under kjølen.
3 REVERS: Alt nå settes motoren i revers. Det stopper farten, og propellvandingen vrir hekken i riktig retning. Nå båten får fart i bakk, så reduseres turtallet til minimum som stopper propellvandringen, men gir nok dytt akterover. Nå stryrer båten presist
3 REVERS: Alt nå settes motoren i revers. Det stopper farten, og propellvandingen vrir hekken i riktig retning. Nå båten får fart i bakk, så reduseres turtallet til minimum som stopper propellvandringen, men gir nok dytt akterover. Nå stryrer båten presist
Brygga: Båten holdes på kurs, og i bakk styrer båten mer som en bil. Siget blir stoppet med litt gass fremover når hekken nærmer seg betongen.
Brygga: Båten holdes på kurs, og i bakk styrer båten mer som en bil. Siget blir stoppet med litt gass fremover når hekken nærmer seg betongen.

Krever selvtillitt og trening

Proffe sjøfolk er kjent for å være hardhendte på gassen under tillegging, og det er ikke for å tøffe seg. Båter som håndteres med kraft blir mindre påvirket av vind og vær. Dersom det gjøres feil kan det imidlertid bli dyrt. Det gjelder å øve, — øvelse gjør mester.

Det er mange gode måter å øve på. Begynn for eksempel med å finmanøvrere rundt en bukt med bøyer. Deretter kan du prøve deg på bryggeanlegg der du ikke risikerer å skade andre båter. Tren på ulike teknikker. Lær deg hvordan styringen og gassen reagerer og få et klart bilde av hvordan propellen vrir båten. Sjekk hvor raskt du kan stoppe fra tre og fra fem knop. Lær hvordan svingradiusen er, både mot babord og styrbord, fremover og i revers. Her er det nok en gang det å lære båten å kjenne som gjelder.

Problem og løsninger

Et kjent problem er når vinden tar tak i baugen og vrir båten ut av kurs. Det kan være svært ubeleilig når du skal legge til. En god løsning kan være å holde litt høyere fart eller å bakke.

Om du bakker vil du klare å holde kursen mot vinden i lavere hastighet.

Det tar lang tid å få kontroll på kursen i bakk. Løsningen er å snu båten der du har god plass. Ikke vær redd for å gi mye gass etter at du har satt den i revers. Det får foldepropellen til å åpne seg. Skru ned gassen når farten akterover øker, for at roret skal få grep. Legg båten i en slik vinkel at propellvandringen vrir den til riktig stilling når du slår over til revers.

Hekken vrir seg ut fra kai når du legger til langskips. Propellvandringen vil gjøre at du har en god side, og en dårlig side. Legg til med den gode siden om mulig.

TIL KAI PÅ SPRING: 1 Kom 45 grader mot brygga. Ha springet, festet midt på båten, klart. 2: Legg hardt til styrbord når linen er i land. Det svinger hekken inn. 3: Legg springet rundt krysshold eller pullert på brygga. Det strammer seg av båtens fart. 4: Med gass fremover, og sving på motoren, vil båten holde seg mot brygga.
TIL KAI PÅ SPRING: 1 Kom 45 grader mot brygga. Ha springet, festet midt på båten, klart. 2: Legg hardt til styrbord når linen er i land. Det svinger hekken inn. 3: Legg springet rundt krysshold eller pullert på brygga. Det strammer seg av båtens fart. 4: Med gass fremover, og sving på motoren, vil båten holde seg mot brygga.

Brukt tau

Med to personer om bord kan et spring gjøre det enklere å legge til og gå fra kai. Dersom du fester springet mot midten av båten, og du får et feste mot land, vil båten få en nøytral styring inn mot kaia. Fester du det fra midten kan du legge til pent om du har litt fremdrift, og styrer hekken inn.

Du kan også bruke spring for å forlate havn. Med moderne båter med stor bredde akter er det utfordrende å vri seg ut med baugen først. Sats på å gå med hekken ut først. Husk fender, å gå ut med spring vil presse forskipet, eller akterskipet inn mot kai.

Brukt et langt spring, dobbel lengde av båtens lengde. Legg tauet i en løkke mot land, slik at du kan frigjøre deg fra dekk.

FRA KAI PÅ SPRING 1: Legg et langt spring i løkke fra hekken frem på brygga. 2 : Ved å bakke vil springet dra hekken mot brygga, og baugen ut. Husk fender bak. 3: Med god vinkel setter motoren i gir fremover. 4 : Båten er fri, og springet kan frigjøres fra brygga.
FRA KAI PÅ SPRING 1: Legg et langt spring i løkke fra hekken frem på brygga. 2 : Ved å bakke vil springet dra hekken mot brygga, og baugen ut. Husk fender bak. 3: Med god vinkel setter motoren i gir fremover. 4 : Båten er fri, og springet kan frigjøres fra brygga.
FRA kai på spring II : 1 Legg et langt spring i løkke fra baugen til et feste på brygga ved hekken. 2: Propellstrømmen på roret vrir hekken ut. 3: Vri rattet rundt, og gå akterover. 4: Båten er fri, og springet kan frigjøres fra brygga.
FRA kai på spring II : 1 Legg et langt spring i løkke fra baugen til et feste på brygga ved hekken. 2: Propellstrømmen på roret vrir hekken ut. 3: Vri rattet rundt, og gå akterover. 4: Båten er fri, og springet kan frigjøres fra brygga.